Eğitim, Analiz, Tasarım, Alt Yapı Ürün Geliştirme

Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği; Türkiye'deki alüminyum sanayici ve iş adamlarını, bir çatı altında toplar, tanışma ve kaynaşmalarını, mesleki ve ekonomik yönden bilgi ve mal alışverişinde bulunmalarını ve ilgili resmi ve özel sektör kuruluşlarında münasebetlerinin düzgün ve sağlıklı yürütülmesini sağlar. 

Sektörün teknolojik ve bilimsel anlamda çalışabilmesi için gerekli laboratuar ve benzeri arge sistemleri kurarak fayda sağlar, üyelerine ve sektör mensuplarına danışmanlık hizmeti verir, yerli imalatın iç ve dış pazarlaması hakkında araştırmalar yaparak üyeleriyle paylaşır.

Galeri