Yatırım Mallarının ve Ara Mallarının Vadeli İthalatında KKDF Oranın Sıfırlanması Hk.
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

 

8/4/2015 TARİHLİ VE 2015/7511 SAYILI KARARNANENİN EKİ

 

KARAR

 

MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen  mallara  ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Oranı % O (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar

 

GTİP

Tanım

 

12

Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (1202.41.00.00.00, 1202.42.00.00.00, 1206.00.91.00.11, 1206.00.99.00.11, 1213.00.00.00, 12.14 hariç)

13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

 

 

 

15

 

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar ( 1507.90, 1508.90, 15.09, 15.10,

1511.90, 1512.19, 1512.29, 1513.19, 1513.29, 1514.19, 1514.99, 1515.19, 1515.29,

1515.50.91.00.00,  1515.50.99.00.00,   1515.90.31.00.00,  1515.90.39.00.00,

1515.90.60.00.00,  1515.90.91.00.00,  1515.90.99.00.00,  15.17 hariç)

18

Kakao ve kakao müstahzarları (18.06 hariç)

1901.90

Diğerleri  (1901.90.91.00.00,  1901.90.99 hariç)

21.02

Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç);hazırlanmış kabartma tozları

23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (23.09 hariç)

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

26

Metal cevherleri, cüruf ve kül

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

28

İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri

29

Organik kimyasallar

 

 

 

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

 

 

30.02

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifıye veya elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler

31

Gübreler

 

 

32

 

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler (3210.00.10, 3212.90.00, 3213.10.00 ve 3213.90.00 hariç)

 

 

 

33.01

 

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler; ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enfleurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri


 

GTİP

Tanım

 

 

33.02

Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler oları diğer müstahzarlar

 

 

 

 

34.03

Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstaharları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarını ayıımaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)

35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10.00 hariç)

3701.10.00

X ışınları için filmler

3702.10.00

X ışınlan için filmler (rulo halinde; boş)

3707.90.90

Diğerleri

38

Muhtelif kimyasal ürünler (38.08, 38.20 ve 3824.90.58 hariç)

 

39

Plastikler ve mamulleri (39.18, 39.22, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.50,

3923.90, 39.24, 3925.30.00, 3926.10.00, 3926.20.00, 3926.40.00, 3926.90.50,

3926.90.92 ve 3926.90.97 hariç)

 

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya (4011.10, 4011.40, 4011.50, 4012.11, 4012.20, 4012.90,

4013, 4014, 4015, 4016.10, 4016.91, 4016.92 ve 4016.95 hariç)

41

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri (43.03,43.04 hariç)

 

44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü (44.02, 4414.00, 44.15, 4417.00.00.00.00,

441 8.90.80.90.11, 4418.90.80.90.12, 4419.00, 44.20, 44.21 hariç)

 

47

Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar

 

 

48

 

Kağıt ve kaı1on; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (4814, 4817, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.50, 4818.90.90, 4819.30, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4820,

4821, 4823.61, 4823.69, 4823.70.90 ve 4823.90.85 hariç)

49

Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları

50

ipek

51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.09 hariç)

52

Pamuk (5204.20.00 , 52.07 hariç)

53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

 

54

Sentetik ve suni fılamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler (54.06 hariç)

55

Sentetik ve suni devamsız lifler (55.11 hariç)

56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya


 

GTİP

Tanım

58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler (58.05 hariç)

59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.04 hariç)

60

Örme eşya

 

 

64.06

 

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı (6406.90.50 hariç)

 

 

 

68.13

 

Esası amyant(asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmiş maddeler ve bunların garnitürleri(levhalar, rulolar, şeeritler, segmanlar, diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın)

 

69.02

Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramiik eşya(silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)

70

Cam ve cam eşya (70.13, 70.16 ve 70.18 hariç)

72

Demir ve çelik

73

Demir veya çelikten eşya (73.15, 73.19, 73.21, 73.23, 73.24 ve 73.26 hariç)

74

Bakır ve bakırdan eşya (74.18 ve 74.19 hariç)

75

Nikel ve nikelden eşya

76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.15 hariç)

78

Kurşun ve kurşundan eşya

79

Çinko ve çinkodan eşya

80

Kalay ve kalaydan eşya

81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

 

 

84

Nükleer reaktörler; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları (84.15, 8418.10,8418.21, 8418.29 ,8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.91,

8418.99, 8419.11, 8419.19, 8421.11, 8421.12, 8422.11, 8423.10, 8433.11, 8433.19,

8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8451.21, 8452.1O, 84.70, 84.71, 84.72, 84.73,

84.76 hariç)

 

 

 

 

 

 

85

 

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilemesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (85.04, 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50,

8506.60, 8506.80, 8507.10, 8507.20, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8509.40, 8509.80,

8510.10, 8510.20, 8510.30, 8513.10, 8515.31, 8515.39, 8516.10, 8516.21, 8516.29,

8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79,

8516.80, 85.17, 85.18, 85.19, 85.21, 85.22, 85.23, 85.27, 85.28, 85.31, 8539.10,

8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.32, 8539.39, 8539.41, 8539.49, 8543.10,

8543.20, 8543.30, 8543.70, 85.44, 85.46, 85.47, 85.48 hariç)

 

86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları (86.09 hariç)

8704.10

Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler


 

GTİP

Tanım

 

 

 

87.05

 

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpüm1eye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) (8705.40 ve 8705.90.30 hariç)

87.06

87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler

 

87.08

87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı (8708.30 , 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 ve 8708.99 hariç)

 

 

87.09

 

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platfonnlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

87.14

87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı

88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

89

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar (89.03 ve 8907.10 hariç)

 

 

90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cenahi alet ve cihazlar;bunların aksam, parça ve aksesuarı (90.01, 90.02, 90.03, 90.04,

90.05, 90.06, 90.07, 90.08, 90.10, 90.13, 90.16, 90.17, 9018.31, 9018.32, 9018.39,

90.l 9, 90.28 ve 90.29 hariç)

93.05

93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları

 


 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim