İhracat İşlemlerinde e faturanın uzatılması
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

Sirküler No               : 2016 / 30
Sirküler Tarihi          : 28.12.2016
Konusu                      : İhracat işlemlerinde E-Fatura Uygulaması Uzatılması Hakkında
 
Bilindiği üzere e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanma zorunluluğu bulunmaktaydı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2015 tarih 29573 sayılı resmi gazetede yayınlanan 461 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulaması 01.01.2017 tarihine ertelenmişti.
 
15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı resmi gazetede yayımlanan 475 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
“20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
 
Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.
 
Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”
 
Buna göre ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulaması 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.
 
 
KADİR DEMİRBİLEK
                                                                                                             Yeminli Mali Müşavir

    


 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim