6761 Sayılı Kanun İle Serbest Bölgelerde Yapılan Düzenlemeler Hakkında
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

Sirküler No               : 2016 / 31
Sirküler Tarihi          : 28.12.2016
Konusu                      : 6761 Sayılı Kanun İle Serbest Bölgelerde Yapılan Düzenlemeler Hakkında
 
24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. maddeleri ile serbest bölgelerle ilgili aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
 
1.    Serbest Bölgelere Emlak Vergisi Muafiyeti
 
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesi ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresi eklenmiştir.
 
İlgili düzenleme ile Bakanlıkça serbest bölge ilan edilen arazilerde kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar Emlak Vergisi muafiyeti getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik 24.11.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
2.    Serbest Bölgelerde Yapılan Taşımacılıkta KDV İstisnası
 
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir.
 
Yapılan düzenleme ile yurt içinden serbest bölgelere veya serbest bölgelerden yurt içine ihraç amaçlı yük taşıma işleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.
 
Söz konusu istisna kısmi istisna niteliğinde olup, bu işler nedeni ile yüklenilen katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacak ancak, gider veya maliyet olarak dikkate alınabilecektir.
 
İlgili düzenleme 24.11.2016 tarihinde kanunun yayımından itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
 
KADİR DEMİRBİLEK

                                                                                                             Yeminli Mali Müşavir 


 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim