Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet destekli alacak sigortasının 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet destekli alacak sigortasının 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Sigortanın içeriğine yönelik yasal mevzuat da yayımlandı. Peki uygulamadan hangi KOBİ’ler yararlanacak, alacaklarını nasıl sigortalatacak ve kaç para ödeyecek? İşte tüm yönleriyle devlet destekleri alacak sigortası…

1) Devlet destekli alacak sigortasını kimler yaptırabilecek?
Yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta boy işletmeler yararlanacak.

2) KOBİ’ler neyi sigortalatacak?
Yurt içi satışlarda mal ve hizmet karşılığı vadeli satışlarından doğan alacaklarını sigortalatacak. İhracata yönelik satışlar sigorta kapsamına girmeyecek.

3) Sistem nasıl işleyecek?
KOBİ, son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptıracak. Şirketin, alacağı olduğu şirket ya şirketlere, sigorta teminatı verilmiş olacak. Sigorta yapılmadan önce sigorta teminatı verilecek olan alıcılar için bir risk değerlendirmesi yapılacak. Bu değerlendirmeye göre sigorta yapılacak. Sigorta yaptıran şirket, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta girecek ve sigortalının zararını karşılayacak. Devlet destekli alacak sigortası sisteminde, sigorta yaptıran şirkete, sigortalı deniyor. Sigorta yaptıran şirkete borcu olan şirketlere alıcı deniyor. KOBİ, alacaklarını sigortalatıyor, sigorta şirketi de KOBİ yerine geçtiği için bir anlamda KOBİ’den mal ya da hizmet alan alıcılara kredi açmış oluyor. Çünkü alıcı borcunu ödemezse devreye sigorta sistemi girip, sigorta yaptıran KOBİ’nin zararını karşılıyor.

15 soruda alacak sigortası

4) Risk değerlendirmesi nedir ve kim yapacak?
Risk değerlendirmesini Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapacak. Risk değerlendirmesi kapsamında sigorta yaptıracak şirketin alacağı olduğu şirketlerin mali durumu, bilançosu, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik araştırma yapılacak. Risk değerlendirmesi sonucunda sigorta yaptıracak KOBİ’nin alacağı olduğu her bir şirket için 1’den 6’ya kadar skor verilecek. 1, en düşük riskli şirket anlamına gelirken; 6, en yüksek riskli şirket anlamına gelecek. Skoru 6 olan şirket içinse sigorta yaptırmak isteyen KOBİ’ye sigorta teminatı verilmeyecek. Yani, risk değerlendirmesi sonrası skoru 6 çıkan bir şirket olduğundan; sigorta talep eden KOBİ’ye, ‘bu şirkete mal satma alacağını tahsil edemezsin, biz de bu alacağın için seni sigortalamayız’ diyecek. Skoru 1 ila 5 arasında olan her bir borçlu şirket için de sigorta yaptıracak şirkete farklı oranlarda kredi limiti tahsis edilecek.

5) Risk değerlendirmesi karşılığında bir ücret ödenecek mi, ücreti kim ödeyecek?
Risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti sigorta talebinde bulunan KOBİ tarafından karşılanacak. Sigorta için risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL ödenecek.

6) Tüm KOBİ’ler devlet destekli alacak sigortası yaptırabilecek mi?
Yıllık cirosu 125 milyon TL olması ve sigorta başvuru tarihinden 2 yıl önce kurulması ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin yapacağı risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.

7) Sigortanın bir limiti var mı?
KOBİ, en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan faturalı ve vadeli alacaklarını sigortalatabilecek.

8) Sigortanın primlerini kim belirleyecek?
Sigorta primlerini ve bu primler karşılığında alınacak teminat tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. Sigorta şirketleri, Bakanlığın belirlediği fiyat üzerinden sigorta poliçesini satacak.

9) Ne kadar prim ödenecek?
Standart bir prim yok. Sigorta yaptıracak KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağına, vadeli alacağın 120 gün mü, 180 gün mü, 360 gün mü olduğuna göre, yani alacağın süresine göre değişiyor. Prim hesabında sigorta yaptıracak şirketin son mali yıldaki vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınıyor ve en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan alacaklar sigortalanıyor. Ciroya göre de 3 milyona kadar, 3-5 milyon arası, 5-10 milyon arası, 10-15 milyon arası, 15-20 milyon arası ve 20-25 milyon arası alacağa göre farklı tutarlarda primler uygulanıyor. Tabloda, KOBİ’lerin, örneklerle, alacak sigortasına ödeyeceği prim tutarı yer alıyor. Alacak sigortasında azami teminat tutarı (alınacak en yüksek tazminat tutarı) hesaplanan primin 10 ve 15 katı olarak belirlendi. Yine tabloda verilen örneklerde alınacak en yüksek tazminat tutarlarını da bulabilirsiniz.

10) Primin tamamı peşin mi ödenecek?
Peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenecek. Primin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Primin yüzde 25’i peşin, kalan en fazla 3 taksitle de ödenebilecek.

15 soruda alacak sigortası

11) Alacaklar için belirli bir limit var mı? KOBİ, alacaklı olduğu bir şirket için ya da birçok şirket için de yüksek sigorta teminatı alabilecek mi?
KOBİ’nin alacağı olduğu şirketlere yönelik belirli bir sınırlama var. Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1-5 arasında olan her bir alıcı için azami tutarlar belirlendi. Buna göre; 5 milyon liraya kadar olan vadeli satışlarda alıcı başına tahsis edilen kredi limiti 100 bin lira, 5-10 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 200 bin lira, 15-25 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 300 bin lira azami kredi limiti belirlendi. Bu da şu anlama geliyor, sigorta yaptıran KOBİ, tek bir şirkete 5 milyonluk mal satıp, bunu sigorta kapsamına alamıyor, çünkü 100 bin liralık sınırlama var. Ama KOBİ, 50 şirkete mal satıp, toplam alacağı 5 milyon lirayı sigortalatabiliyor ve sigortada, her bir borçluyu 100 bin lira limitle sigorta kapsamına alabiliyor.

12) Hasar ödenmesinde bir limit var mı? 
Limit ve sınırlamalar var. Birincisi, yapılan sigorta karşılığında ödenen primin katları oranında alınan en yüksek teminat tutarı yönetmelikle belirlenmiş durumda. Tabloda prime göre alınacak en yüksek teminat tutarlarını örneklerle bulabilirsiniz. Bunun dışında borçlular için getirilen teminat sınırlamalarında; risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan skora göre de teminat tutarının yüzde 70 ve yüzde 90 arasında tazminat ödenecek. Yani, bir borçlu için 100 bin lira kredi limiti tanınmışsa ve bu borçlu skorlama sonucu en düşük riskli şirketse ve borcunu ödemediyse; sigorta, bu borç için 90 bin lira ödeyecek. Eğer bu şirket skorlamada 5. kategorideyse; sigorta, 70 bin lira ödeyecek. Bunun dışında sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zarar, 2 bin 500 liranın altındaysa sigortalı karşılayacak ki, buna muafiyet deniyor.

13) Sigorta nereden yaptırılacak?
Devlet destekli alacak sigortasını sigorta şirketleri satacak. Ancak alacak sigortası sistemini Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlendirmesi ile Halk Sigorta yürütecek.

14) Hasarı da sigorta şirketi mi ödeyecek?
Sigorta şirketleri sadece devlet destekli alacak sigortasını satacak, sistemin tüm işleyişini ve hasar ödemelerini Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapacak.

15) Neden adı devlet destekli alacak sigortası, devletin desteği nerede olacak?
Devlet destekli alacak sigortası için Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi altında ‘devlet destekli alacak sigortası havuzu’ kurulacak ve bu havuzu da Halk Sigorta yönetecek. Hasarlar bu havuzdan karşılanacak. Eğer sigorta havuzundan, yeterli birikim olmazsa devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girip, aşan kısmı üstlenecek. Bir anlamda oluşacak hasarları, sigorta havuzu ödeyemezse devreye devlet girecek.

 

 

1) Devlet destekli alacak sigortasını kimler yaptırabilecek?
Yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta boy işletmeler yararlanacak.

2) KOBİ’ler neyi sigortalatacak?
Yurt içi satışlarda mal ve hizmet karşılığı vadeli satışlarından doğan alacaklarını sigortalatacak. İhracata yönelik satışlar sigorta kapsamına girmeyecek.

3) Sistem nasıl işleyecek?
KOBİ, son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptıracak. Şirketin, alacağı olduğu şirket ya şirketlere, sigorta teminatı verilmiş olacak. Sigorta yapılmadan önce sigorta teminatı verilecek olan alıcılar için bir risk değerlendirmesi yapılacak. Bu değerlendirmeye göre sigorta yapılacak. Sigorta yaptıran şirket, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta girecek ve sigortalının zararını karşılayacak. Devlet destekli alacak sigortası sisteminde, sigorta yaptıran şirkete, sigortalı deniyor. Sigorta yaptıran şirkete borcu olan şirketlere alıcı deniyor. KOBİ, alacaklarını sigortalatıyor, sigorta şirketi de KOBİ yerine geçtiği için bir anlamda KOBİ’den mal ya da hizmet alan alıcılara kredi açmış oluyor. Çünkü alıcı borcunu ödemezse devreye sigorta sistemi girip, sigorta yaptıran KOBİ’nin zararını karşılıyor.

15 soruda alacak sigortası

4) Risk değerlendirmesi nedir ve kim yapacak?
Risk değerlendirmesini Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapacak. Risk değerlendirmesi kapsamında sigorta yaptıracak şirketin alacağı olduğu şirketlerin mali durumu, bilançosu, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik araştırma yapılacak. Risk değerlendirmesi sonucunda sigorta yaptıracak KOBİ’nin alacağı olduğu her bir şirket için 1’den 6’ya kadar skor verilecek. 1, en düşük riskli şirket anlamına gelirken; 6, en yüksek riskli şirket anlamına gelecek. Skoru 6 olan şirket içinse sigorta yaptırmak isteyen KOBİ’ye sigorta teminatı verilmeyecek. Yani, risk değerlendirmesi sonrası skoru 6 çıkan bir şirket olduğundan; sigorta talep eden KOBİ’ye, ‘bu şirkete mal satma alacağını tahsil edemezsin, biz de bu alacağın için seni sigortalamayız’ diyecek. Skoru 1 ila 5 arasında olan her bir borçlu şirket için de sigorta yaptıracak şirkete farklı oranlarda kredi limiti tahsis edilecek.

5) Risk değerlendirmesi karşılığında bir ücret ödenecek mi, ücreti kim ödeyecek?
Risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti sigorta talebinde bulunan KOBİ tarafından karşılanacak. Sigorta için risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL ödenecek.

6) Tüm KOBİ’ler devlet destekli alacak sigortası yaptırabilecek mi?
Yıllık cirosu 125 milyon TL olması ve sigorta başvuru tarihinden 2 yıl önce kurulması ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin yapacağı risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.

7) Sigortanın bir limiti var mı?
KOBİ, en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan faturalı ve vadeli alacaklarını sigortalatabilecek.

8) Sigortanın primlerini kim belirleyecek?
Sigorta primlerini ve bu primler karşılığında alınacak teminat tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. Sigorta şirketleri, Bakanlığın belirlediği fiyat üzerinden sigorta poliçesini satacak.

9) Ne kadar prim ödenecek?
Standart bir prim yok. Sigorta yaptıracak KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağına, vadeli alacağın 120 gün mü, 180 gün mü, 360 gün mü olduğuna göre, yani alacağın süresine göre değişiyor. Prim hesabında sigorta yaptıracak şirketin son mali yıldaki vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınıyor ve en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan alacaklar sigortalanıyor. Ciroya göre de 3 milyona kadar, 3-5 milyon arası, 5-10 milyon arası, 10-15 milyon arası, 15-20 milyon arası ve 20-25 milyon arası alacağa göre farklı tutarlarda primler uygulanıyor. Tabloda, KOBİ’lerin, örneklerle, alacak sigortasına ödeyeceği prim tutarı yer alıyor. Alacak sigortasında azami teminat tutarı (alınacak en yüksek tazminat tutarı) hesaplanan primin 10 ve 15 katı olarak belirlendi. Yine tabloda verilen örneklerde alınacak en yüksek tazminat tutarlarını da bulabilirsiniz.

10) Primin tamamı peşin mi ödenecek?
Peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenecek. Primin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Primin yüzde 25’i peşin, kalan en fazla 3 taksitle de ödenebilecek.

15 soruda alacak sigortası

11) Alacaklar için belirli bir limit var mı? KOBİ, alacaklı olduğu bir şirket için ya da birçok şirket için de yüksek sigorta teminatı alabilecek mi?
KOBİ’nin alacağı olduğu şirketlere yönelik belirli bir sınırlama var. Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1-5 arasında olan her bir alıcı için azami tutarlar belirlendi. Buna göre; 5 milyon liraya kadar olan vadeli satışlarda alıcı başına tahsis edilen kredi limiti 100 bin lira, 5-10 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 200 bin lira, 15-25 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 300 bin lira azami kredi limiti belirlendi. Bu da şu anlama geliyor, sigorta yaptıran KOBİ, tek bir şirkete 5 milyonluk mal satıp, bunu sigorta kapsamına alamıyor, çünkü 100 bin liralık sınırlama var. Ama KOBİ, 50 şirkete mal satıp, toplam alacağı 5 milyon lirayı sigortalatabiliyor ve sigortada, her bir borçluyu 100 bin lira limitle sigorta kapsamına alabiliyor.

12) Hasar ödenmesinde bir limit var mı? 
Limit ve sınırlamalar var. Birincisi, yapılan sigorta karşılığında ödenen primin katları oranında alınan en yüksek teminat tutarı yönetmelikle belirlenmiş durumda. Tabloda prime göre alınacak en yüksek teminat tutarlarını örneklerle bulabilirsiniz. Bunun dışında borçlular için getirilen teminat sınırlamalarında; risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan skora göre de teminat tutarının yüzde 70 ve yüzde 90 arasında tazminat ödenecek. Yani, bir borçlu için 100 bin lira kredi limiti tanınmışsa ve bu borçlu skorlama sonucu en düşük riskli şirketse ve borcunu ödemediyse; sigorta, bu borç için 90 bin lira ödeyecek. Eğer bu şirket skorlamada 5. kategorideyse; sigorta, 70 bin lira ödeyecek. Bunun dışında sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zarar, 2 bin 500 liranın altındaysa sigortalı karşılayacak ki, buna muafiyet deniyor.

13) Sigorta nereden yaptırılacak?
Devlet destekli alacak sigortasını sigorta şirketleri satacak. Ancak alacak sigortası sistemini Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlendirmesi ile Halk Sigorta yürütecek.

14) Hasarı da sigorta şirketi mi ödeyecek?
Sigorta şirketleri sadece devlet destekli alacak sigortasını satacak, sistemin tüm işleyişini ve hasar ödemelerini Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapacak.

15) Neden adı devlet destekli alacak sigortası, devletin desteği nerede olacak?
Devlet destekli alacak sigortası için Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi altında ‘devlet destekli alacak sigortası havuzu’ kurulacak ve bu havuzu da Halk Sigorta yönetecek. Hasarlar bu havuzdan karşılanacak. Eğer sigorta havuzundan, yeterli birikim olmazsa devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girip, aşan kısmı üstlenecek. Bir anlamda oluşacak hasarları, sigorta havuzu ödeyemezse devreye devlet girecek.

 

 

 


Haber Tarih
Basın Haberleri Üyelerimiz 30.12.2020
Basında Biz 24.12.2020
Alkop Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Ziyareti 28.09.2020
İhracatın Yıldızları 2020 Ödül töreni 28.09.2020
" O zaman birbirimizi seviyorduk şimdi değil" 08.09.2020
“Sektör Olarak Hiçbir İlave Külfete ‘Evet’ Diyecek Durumda Değiliz” 08.09.2020
“Sektör Olarak Hiçbir İlave Külfete ‘Evet’ Diyecek Durumda Değiliz” 08.09.2020
İmes Org. San. Bölgesi Başkanılığı ziyareti 14.08.2020
İmes Org. San. Bölgesi Başkanılığı ziyareti 14.08.2020
ISO 500 En Büyük Sanayi Kuruluşları 17.07.2020
Yönetim Kurulumuz Pandemi Hastanesinin eksiklerini bağışladı. 23.06.2020
AB Gözetim Uygulaması hk. 29.05.2020
Gümrük vergisi oranları 20.05.2020
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 01.04.2020
Dünyaca ünlü mimar Matthew Fineout Galsiad Konuğu 25.02.2020
Türkiye'nin Otomobili projesindeki Milli ve Yerli üreticilerimizi DESTEKLİYORUZ! 27.12.2019
Çuhadaroğlu KAPEDAM Test Merkezi, ASTEL Bünyesine Dahil Oldu 25.12.2019
ITO 56 No'lu komite Toplantısı 29.11.2019
Güney Kore Hyundai WIA ziyareti 29.11.2019
AMC TURKEY 12.07.2019
Olağan Genel Kurul 27.06.2019
ÜLKEMİZ DESTEK VE TEŞVİK SİSTEMİ 29.05.2019
Seydişehir Eti Alüminyum Gezisi 29.04.2019
İTO Başkanı Sn. Şekib Avdagiç'i Ziyaret ettik. 17.04.2019
Avrasya Pencere Kapı Cam ve Alüminyum özel bölümü istatiskleri. 05.04.2019
Metal Sektöründe Entegre Kirlilik ve Kontrolü (EKÖK) 15.03.2019
Metal Sektöründe Entegre Kirlilik ve Kontrolü (EKÖK) 15.03.2019
Galsiad ilklere imza atmaya devam ediyor 13.03.2019
Yönetim Kurulu Başkanımızın AluArt alüminyum Dergisinde yayınlanan makalesi 13.03.2019
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIMIZ YETKİLİLERİ BİZLERİ ZİYARET ETTİLER 06.03.2019
20. Avrasya Pencere Fuarı Alüminyum Özel Bölümü 06.03.2019
20.avrasya Pencere Fuarı Açılışı 06.03.2019
Sektörümüz bir değerini daha yitirdi 05.03.2019
TAİ ve ROKETSAN TOPLANTILARI YAPILDI 11.02.2019
2019 İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 05.02.2019
ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 05.02.2019
Cephe ve Sistem Test Labaratuarımız kuruluyor 28.01.2019
19.Avrasya Pencere Fuarı Alüminyum özel bölümü 28.01.2019
Türkiye ile Rusya Arasında Sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı 07.01.2019
Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen “ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ” 02.01.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet destekli alacak sigortasının 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı 02.01.2019
6-9 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Pencere Fuarı Avrasya Pencere 2019 fuarındayız. 13.12.2018
29 EKİM 1923 29.10.2018
Alüminyum Messe Düsseldorf ta Ateşelik, İMMİB, Talsad bir araya geldi. 18.10.2018
Vefat 16.10.2018
Derneğimiz Türkiye İnşaat Malzeme Sanayicileri Derneği İMSAD a üye olmuştur. 28.08.2018
Güncel kur hareketleri hakkında basın açıklaması 14.08.2018
Acı Kaybımız 14.08.2018
Gemi İnşa Sanayicileri ziyareti 09.08.2018
BURAKTİM ZİYARET 09.08.2018
Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini Ziyaret 30.07.2018
İstanbul Valimiz Aluteam ziyaret 31.05.2018
29.05.2018 İstanbul un fethi 565 yılı 29.05.2018
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19.05.2018
Avrupa Komisyonu Gözetim Kararı Toplantısı Yapıldı 17.05.2018
Oda ve Birliklerde seçimler yapıldı 17.04.2018
Kalkınma Bakanımız Sn Lütfi ELVAN Yönetim Kurulu Başkanımız ve Başkan Yardımcımızı kabul ettiler. 06.03.2018
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sn Hüsnü DİLEMRE yi ziyaretimiz 01.03.2018
TOBB Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sn Ali KOPUZ Yönetim Kurulu Başkanımız ile birlikte Aluteam ziyaret etti 01.03.2018
GTÜ Sanayi ve Teknoloji zirvesi 15.02.2018
Başkanımızın GTÜ ziyareti 15.02.2018
Bulgaristan Sofia da bulunan WEISS profil firmasını ziyaret ettik. 19.12.2017
Arnavutluk Tiran da Everest firmasını ziyaret ettik. 19.12.2017
Bulgar Türk Ticaret Odası Başkanı nı Ziyaret ettik 17.12.2017
Aluexpo 2017 açlışında Talsad ve Galsiad Başkanları 17.12.2017
Alüminyum sektör çalıştayı Antalya da yapıldı 06.12.2017
Park Inn by Radisson İzmir 18.09.2017
Ağutos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 30.08.2017
30 Ağutos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 30.08.2017
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il müdürlüğü ziyaretimiz 08.08.2017
Tekirdağ Valimiz Sn Hasan CEYLAN ı makamında ziyaret ettik 08.08.2017
ALÜMİNYUM SEKTÖR PAYDAŞLARI TEKİRDAĞ TOPLANTISI 28.07.2017
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il müdürlüğü toplantısı 19.07.2017
Galsiad yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı 08.07.2017
Celalettin KIRBOZ açıklamaları 12.06.2017
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI 12.06.2017
Giesse yöneticilerinin Derneğimizi ziyaret ettiler 14.04.2017
Alüminyum Test Merkezimiz Sektörün Hizmetinde 17.12.2016
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ziyareti 16.12.2016
Telafi Edici Vergi ve Dış Ticarete Yansımaları Teknik Alüminyum Mert DEMİRCİ 06.12.2016
Eğitim Faaliyetlerimiz 06.09.2016
Sektör Analizi 26.05.2016
Kapı Pencere Fuarı Toplantı Notları 02.03.2016
Vergi Usul Kanunu 29.12.2015
ALÜMİNYUM SEKTÖR TOPLANTISI 21.12.2015
Yeni Asgari Ücret Politikası 03.12.2015
Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi başlıyor 02.11.2015
ALÜMİNYUM TEST EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 27.10.2015
DUYURU 04.08.2015
Galsiad Hakkında 13.07.2015
EKONOMİ BAKANLIĞI ZİYARETİ 12.06.2015
ERSAŞ ALÜMİNYUM'UN AR-GE ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR 02.03.2015
ALÜMİNYUM SEKTÖR TOPLANTISI 05.02.2015
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DEVLET DESTEKLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 30.01.2015
GALSİAD SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ 11.12.2014
ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ İÇİN “ENERJİ VERİMLİLİĞİ” PROJESİ 01.12.2014
GALSİAD SEKTÖRE YÖNELİK ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ 13.11.2014
ÜRETİMDEKİ KAYIPLAR BU PROJEYLE ENGELLENECEK 05.11.2014
Alüminyum Extrusion hattımız devreye alındı 19.09.2014
Maliye Bakan Yardımcımız Sn. Abdullah Erdem CANTİMUR 'u makamlarında ziyaret ettik. 03.05.2014
Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ile Sektörümüzü Buluşturma Çalışmaları 03.05.2014
Türkiye Demir-Çelik ve Demirdışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı 03.05.2014
Derneğimiz Yönetim Kurulu Toplantılarından biri Sapanca Yayla Alabalıkta yapıldı 03.05.2014
Aluexpo 2011 fuarında derneğimiz yoğun ilgi gördü 03.05.2014
Kalkınma Bakan Yardımcımız SN Mehmet CEYLAN 'ı makamında ziyaret ettik 03.05.2014
İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcımız Sn Özcan AVCI bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi 03.05.2014
Gelir İdaresi Başkanımız Sn Mehmet KİLCİ 'yi Makamında Ziyaret Ettik 03.05.2014
Türkiye Demir Çelik ve Demir dışı metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı 03.05.2014
Başkanın Mesajı 01.01.0001
 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim