Faaliyet Alanlarımız
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

1) Alüminyum ve alüminyum esaslı hammadde ve mamulleri üreten, pazarlayan, uygulayan ve sektöre doğrudan danışmanlık desteği veren kişi, kurum ve firmalar arasında  koordinasyonu sağlayarak bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden  üyelerini haberdar etmek,

2) Alüminyum sektörünün verimliliğini, ürün kalitesini ve rekabet gücünü arttırmak için kalite ve standartlar konusunda faaliyette bulunan her türlü yurtiçi ve yurtdışı kurum ile işbirliği yapmak, sektörün uluslararası kalite ve çevre standartlarına ve şartlarına uygun biçimde gelişmesini sağlamak,

3) Amacını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumuyla işbirliğine giderek, eğitim seminerleri düzenlemek ve sertifika vermek, ilgili kurumlarda bu sanayi dalını öğreten mesleki eğitim bölümleri açmak ve/veya bu kurumlara katkıda bulunmak,

4) Alüminyum sektöründe verimliliği arttırmak üzere üyeler ya da uzman kişiler aracılığıyla teknolojik ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak, öneri ve dilekleri belirleyerek bunlardan üyelerin yararlanmasını sağlamak,

5) Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs , sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

6) Dergi, gazete ve benzeri yayınlar yaparak üyeleri ve kamuoyunu alüminyum sektörü konusunda bilgilendirmek.

7) Amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, iş adamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip federasyon kurmak veya kurulmuş olan federasyona katılmak.

8) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9) Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

10) Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek,

11) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

12) Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak,

13) Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

14) Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

15 ) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

16 ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

17) Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

18) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

19) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

20) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

21) Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,

22) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,

23) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim