Üyelik Şartları
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

Asil Üyelik

Aşağıdaki şartlara haiz herkes derneğe üye olabilir.

a) 18 yaşından gün almış olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) Alüminyum sanayi sektöründe alüminyum mamul üreten , alüminyumu kendi üretimlerinde kullanan , alüminyum sektörüne eloksal boyama yapan, alüminyum aksesuarları üreten veya satan , alüminyum sektörüne yardımcı malzeme, sarf malzemesi veya yan sanayi ürünlerini üreten veya tedarik eden , alüminyum ürünlerini ithal eden veya satan bir şirketin ortağı olmak veya  temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,

c) Yüz kızartıcı  suç işlememiş olmak

d) Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan yıllık aidatları ve Yönetim Kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.

e) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş  olmak.

Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üyeliğe kabul edilirler.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler. Onursal üyelerin Genel Kurul’da  seçilme hakkı yoktur . Ancak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu haricinde, Derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.  

Onursal üyeler için yaş haddi aranmaz.

Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler. Ancak onursal üyeler derneğin tüm faaliyetlerinden istifade etmek için yıllık aidat tutarının %25'ini derneğe  bağış olarak ödemekle yükümlüdürler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Ancak ; 49 yaşından gün almış üyeler Yönetim Kuruluna giremezler. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler,dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir.

Üyeliğin Sona Ermesi


 Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir;

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı  ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Aidat ödeme yükümlülüğünü 3. fıkra  uyarınca belirtilen süreler içinde yerine getirmemiş ayrıca Sicil-Disiplin Kurulu tarafından yapılan yazılı ihbar ve ihtara rağmen ve bu ihbar ve ihtarın yapılmış olduğu tarihten geçerli olmak üzere 15 gün içinde ödememiş olan,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olan üyeler Derneğe yeniden başvuruda bulunamazlar.


 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim