Celalettin KIRBOZ Alüminyum Sektöründe Tevkifat Sorunu

Her sayımızda maalesef sektörümüzde yaşanan bir olumsuzluğu sizler ile paylaşmak zorunda kalıyorum. Bu durumdan emin olun bende çok memnun değilim, ancak gündemde ise de sizler ile paylaşmak durumundayım. 

3 milyar doları geçen ciromuz ile aslında son yılların en başarılı zamanlarını geçiriyoruz. Bir yandan bu güzel ciro göstergesi ham madde tedarik sıkıntısı ve yükselen primler bu süreçte önümüzü tıkarken, diğer yandan da bu ciroları yükseltmek, gerçekten çok da net doktrinler ile izah edilebilir değil. Yine de üzerinden geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çin’e uygulanan ambargo sonrası Avrupa’nın ve Amerika’nın önemli tedarik açıklarının oluşması, ülkemiz üreticileri için önemli avantaj oluşturmuş haldedir. Dövizin değer kazanması, bu süreçte ihracat tarafında yine itici güç oluşturmuştur. Pandemiden çıkmaya çalışan Avrupa’nın sektörel ürün ihtiyaçları, -en başında inşaat sektörü geliyorsektörümüzün yüzde 65 büyümesiyle hızlı bir ivme ile yukarı yönlü hareketine neden olmuştur. 

TÜİK kaynaklı dış ticaret verileri esas alındığında; 2020 Aralık ayında toplam alüminyum ihracatımız 2019 Aralık ayına göre %18,3 oranında artarak 85.400 ton olmuştur. Bu dönem içinde (2019 yılı aralık ayı ile karşılaştırıldığında) Avrupa Ortak Pazarı’na yapılan ihracatımız, %22,6’lık rekor bir artış gerçekleşmiştir. 2020 yılı toplamında ise (Ocak – Aralık 2020 toplamı olarak) alüminyum ihracatımız COVID-19 pandemi etkisine rağmen, 2019 yılı ihracat seviyesini korumuş, sadece %2,6’lık bir gerileme ile 904 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı toplamı olarak alüminyum mamul ve yarı mamul ihracatımızdan sağlanan gelirler ise bu yıl da 3 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak 3.06 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ile Türk alüminyum sektörü, 2020 yılında üretim ve ihracat seviyesini koruyabilen ender ülkeler arasında yer almıştır.

YaOlumsuzluklara rağmen bu verileri koruyan sektörümüzde iç pazarda en önemli olumsuzluk ise hükümetimiz tarafından alınan ani bir karar ile tevkifat KDV 2 uygulamalarında getirilen anlamız bir uygulama olmuştur. Tevkifat oranlarının artırılmasının ardından gelen bu uygulama, sadece üreticiyi değil toptancı küçük esnafımızı da çalışamaz hale getirmiştir. Haklı olarak teminat isteyen üreticilerin bu isteğini yerine getiremeyen satıcı firmalarımız, çalışamaz hale gelmiştir. 

Yaptığımız çalışmalar ile tüm mercilerde bu durum üzere müracaatlar yapılmış ve gerekli mücadele tarafımızdan verilmeye devam etmektedir. Bu sistemin pazarı illegaliteye iteceği ve bu durumdan kaynaklı usulsüzlüklere yol açılacağı her platformda anlatılmıştır. İhracatımıza bu denli ve her şartta destek vererek ülkemize döviz kazandıran sektörümüz, bunu gerçekten hakketmektedir. Bizleri zor durumda bırakan tevkifat uygulamasından ve buna bağlı sistemler ile işimizi zorlaştıran uygulamalardan, önümüze koyulan ihracat hedefine ulaşabilmemiz için hükümetimizin acilen vazgeçmesi gerekmektedir. 

Bugüne kadar kıymetli alüminyum sektörü temsilcilerinin haklarını korumak için elimizden gelen çalışmayı ve özveriyi gösterdik. Yanımızda olan sektör firmalarımız ile güçlenerek yürüdük. Bundan böyle de yürümeye gayret edeceğiz. Çalışmalarımızda yanımızda olmanız bizlere destek vermeniz en büyük gücümüzdür. Bu vesile ile saygılarımızı sunuyorum. 

Saygılarımla
Celalettin KIRBOZ
Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı