Alüteam Hakkında


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yer alan Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi kısa adıyla “ALUTEAM”,  2011 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği ortaklığında Aluexpo’da temelleri atılan proje kapsamında doğmuş, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 2015 yılında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB), 2018 yılında ise Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) proje ortaklıkları ile işletme yapısı genişletilmiştir. Kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi 2015-2017 yılları arasında yürütülerek başarı ile tamamlanmıştır. 2018 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarları (ASTEL) Projesi desteğe hak kazanmış olup, proje tamamlanmıştır. 2022 yılında ise İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Alüminyum Sektörü Enerji Verimliliği Dijital Arayüzü Geliştirilmesi ve ALUTEAM Yetkinliğinin Arttırılması Projesi destek almaya hak kazanmış olup, proje devam etmektedir. 

Test, eğitim ve araştırma merkezi olarak faaliyetlerini yürüten ALUTEAM, akademinin sağladığı araştırma kapasitesi ile iş dünyasının üretim tecrübesinin bir araya gelmesinden doğan verimlilikten beslenmektedir. Merkez bünyesinde tüm sektör ve alaşım serileri için gerekli testler gerçekleştirilmektedir. Eğitim faaliyetleri, mesleki eğitimler kapsamında sektörün ihtiyacına göre içerik geliştirilerek sunulmaktadır. Merkezimizde alüminyum sektörünün ihtiyaçlarına yönelik kâr amacı gütmeyen eğitimler sürekli olarak düzenlenmektedir. Öte yandan sektörün talepleri veya yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Böylece ALUTEAM, edindiği bilgi birikimi sayesinde alüminyum sektöründeki markalara yüksek kalitede, maliyetleri minimize edecek üretim metotları konusunda rehber olmakta ve yeni ürün gelişimine katkı sağlamaktadır.

Eklemeli imalat teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla özellikle alüminyum eklemeli imalatta ülkemize önemli bir üretim ve araştırma kapasitesi kazandırılmıştır. Alüminyum malzemenin yanı sıra çeşitli çelik ve endüstriyel plastik grupları da yüksek hassasiyette üretilebilmektedir. Geleneksel ve ileri imalat teknolojilerinde malzeme ve parametre geliştirme çalışmaları da merkezimiz araştırmacılarınca gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca enerji verimliliği ve sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yürütülen saha çalışmaları ile ısıtma sistemlerinde oluşan enerji kayıp oranlarının tespit edilerek maliyetsiz veya en az maliyet ile enerji verimliliği sağlanması ve enerjinin verimsiz kullanılması ile oluşan sera gazı salınımının azaltılması amaçlanmaktadır.

ALUTEAM, “TS EN ISO 9001:2015” Kalite Yönetim Sistemi gereğince bünyesindeki nitelikli personelin bağlı kaldığı gizlilik ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde, uluslararası yöntemler kullanarak en uygun üretim ve analizlerle sektöründe ve ilgili tüm sektörlerde hizmet sunmaktadır. ALUTEAM Laboratuvarları Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına göre akredite edilmiştir. Öte yandan Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı kısa adıyla EASA (European Union Aviation Safety Agency), Part 21G belgesi kapsamında ALUTEAM, THY Teknik AŞ'nin alt yüklenicisi olarak SLS (Seçici Lazer Sinterleme üretim tekniği) konusunda sivil havacılık için parça üretim hizmeti sunmaktadır.