CISOP, 2014/031-879

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) koordinatörlüğünde ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ortaklığıyla hazırlanan “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi” Projesi, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla gerçekleşen İPA-Rekabetçi Sektörler Programı proje teklif çağrısını başarıyla tamamlamış ve projenin hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

ALUTEAM'in “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi / ALUTEAM: A  Joint  Research  Centre  for Digital Transformation of the Aluminium Industry” Projesi toplamda 43,4 Milyon avro bütçe ile Kocaeli, Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yer alan 6 projeden biri olmuştur.

Alüminyum sektörünün ihtiyaçlarının bizzat sektörde iş yapanlar tarafından dile getirildiği ve akademi ile birlikte çözüm üretildiği toplantılar neticesinde geliştirilen proje ülkemizin rekabet gücünü arttırmada önemli kilometre taşlarından biri olacak şekilde tasarlanmıştır.

Projenin temel amacı KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların, AB ve diğer pazarlara yönelik katma değeri yüksek ürün/hammadde geliştirmek ve sunmak için test, eğitim, danışmanlık, prototipleme, AB pazarlarına ulaşım ve demonstrasyon faaliyetleri ile dönüştürülmeleri ve AB standartlarına ulaşmalarını sağlamaktır.