İSTKA/2012/BIL/151

Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile faaliyete geçmiştir. Bu proje ile;

  • Alüminyum sektörünün üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmaya dönük eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Ar-Ge ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle İstanbul’daki alüminyum sektörünün bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarının sağlanması,
  • Bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi, işlevsel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

1.053.000,00 TL bütçeye sahip Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi Projesi Üniversite- Sanayi işbirliğinin sağlanması ve devamlılığı için kendinden sonraki projelere örnek teşkil etmiştir.