TR/10/14/EVK/0017

Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle faaliyete geçmiştir. Bu proje ile Alüminyum sektöründe ısıtma sistemlerinde oluşan enerji kayıp oranlarının tespit edilerek maliyetsiz veya en az maliyet ile enerji verimliliği sağlanması ve enerjinin verimsiz kullanılması ile oluşan sera gazı salınımının azaltılması amaçlanmıştır.

842.058,27 TL bütçeye sahip proje kapsamında İstanbul içi 15, İstanbul dışı 6 firmada test ve ölçümler gerçekleştirilmiş ve yapılan iyileştirmeler ve tekrar ölçümler ile sektörel bir rapor oluşturulmuştur.