TR/10/15/GPD/ALUTEAM/ 0002

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile faaliyete geçmiştir. 6.555.175,39 TL bütçeye sahip bu proje ile;

  • Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet kabiliyetini arttırmak ve pazar paylarını büyütmek için katma değeri yüksek ara ve son ürünlerin geliştirilmesi
  • Ülkemizin stratejik hedeflerine uygun, kurumsal ve işlevsel bir Üniversite – Sanayi işbirliği,
  • Üretim süreç verimlerinin arttırılması (enerji ve hammadde dâhil),
  • Ortak testlerin, araştırma ve uygulama çalışmalarının yapılacağı, uluslararası akredite Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezinin geliştirilerek sektörün tamamının kullanımına sunulması amaçlanmaktadır.