TR10/18/YMP/0038

Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (ASTEL) Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD), İstanbul Demirve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile faaliyete geçmiştir. Çuhadaroğlu Metal projenin iştirakçisidir. 2.308.625,84 TL bütçeye sahip bu proje ile;

  • Alüminyum sektörü özelinde üretici, uygulamacı, mimar ve tasarımcıların ortak bir hedef doğrultusunda kümelenmesi,
  • Kurulacak sistem testleri laboratuvarında gerçekleştirilecek testlerden elde edilecek verilerin yaygınlaştırılıp sektöre sunulması,
  • Bu laboratuvardan elde edilecek verilerin genelleştirilerek ürün ve üretimin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması,
  • Alüminyumun mimari uygulama alanlarında yetkin ve deneyimli is gücünün yetiştirilmesi,
  • Yapı sistem testlerinin ülkemizde yerli imkânlar ile test edilmesi amaçlanmaktadır.