Enerji Verimliliği Hizmetleri

Isı- Enerji ölçümleri çalışmaları ile firmalarda ısıtma sistemlerinde oluşan enerji kayıp oranlarının tespit edilerek maliyetsiz veya en az maliyet ile enerji verimliliği sağlanması ve enerjinin verimsiz kullanılması ile oluşan sera gazı salınımının azaltılması amaçlanmaktadır. 

Konu hakkında detaylı bilgi almak için aluteam@fsm.edu.tr adresine mail atabilir ya da 0212 5218100 (dahili 4373)  numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

Ölçüm Adı Fiyatlandırma Açıklama 
İşletmede Isı-Enerji Ölçümü 

4.100,00 TL/Gün

  • Fırınlarda izolasyon verimi tayini için termal görüntüleme ve kWh.Ay olarak kayıpların çıkarılması ve üretime oranlanması
  • Termografi ve ısıtma rejimlerinin çıkarılması (termik fırınları)
  • Yüksek sıcaklık ısı ölçümü (döküm ocakları), basınç analizi
  • Isıtma sistemlerinde ısı ölçerlerin kontrol edilmesi
  • Brülörlü sistemlerde aktif yanma verimlerinin çıkarılması m3/ay kayıplarının hesaplanması ve üretime oranlanması
  • Yanma sistemlerinin performanslarının izlenmesi
  • Çalışma ortamında ısı, gürültü ve iç hava kalitesinin iş verimi ve üretkenlik üzerine etkisinin analiz edilmesi
  • Elektrikli sistemlerin enerji – harmonik ölçümlerinin yapılması (50.000 A) ve sistemdeki kısa devre (kestirimci bakım için) akımların belirlenmesi
  • Sera gazlarının analiz edilmesi ve raporlanması
Termal Görüntüleme  450,00 TL + 50,00 TL (ilave her sistem) Müşteri talebi doğrultusunda raporlar hazırlaması (oC, kWh.Ay, TEP ve TL) 
Termik fırını gibi yapılarda termokupl kontrolü ve kalibrasyonu 600,00 TL + 300,00 TL (ilave her sistem) 350oC sıcaklığa kadar iç ortamdan hava, metal ve genleşme problarıyla ölçüm yapılması ve fırın termokupllarının kalibrasyonu yapılarak sonuç raporu hazırlanması
Brülörlü sistemlerde dijital olarak yanma, hacim, basınç farkı, Baca sıcaklığı ölçümleri 

400,00 TL + 50,00 TL

(ilave her sistem) 

Baca üzerinde (baca çıkışına en yakında noktadan) 16 mm ve 8 mm ölçüm noktalarında dijital ölçüm yapılması ve raporlandırılması
Ortam Verimi Ölçümü 1.000,00 TL/3 Nokta İşletmede WGBT seti, akış probu, türbülans probu, desibelmetre ve iç ortam hava kalitesi (CO2 ölçümü) ile iş verimi ve üretkenlik ölçümü ve raporlanması
Enerji Analizi* 800,00 TL + 250,00 TL (ilave her sistem) Enerjinin verimliliği ve kalitesinin ölçümlerinin yapılması ve raporlanması
 

*Firmanın elektrik mühendisi veya elektrik teknisyeni görevlendirmesi gerekmektedir.