Isı-Enerji Test Laboratuvarı

Bu laboratuvar İSTKA tarafından desteklenen "Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması Projesi (EVK- 0017) kapsamında kurulmuştur. Faaliyet amacı alüminyum işletmelerinde ilgili kalemlerde saha testleri gerçekleştirmek ve verimliliği arttırıcı düzenlemeler için gerekli raporları sunmaktır.

Termal Görüntüleme Testi ve Ölçümleri

Isı kullanan, ısı yayan ve hatalı çalışması sonucu ısı üreten sistemlerin kontrol, denetim ve ölçülmesi amacıyla termal görüntüleme yapılmaktadır. (Yapılarda, fırınlarda, motorlarda, elektrik devrelerinde, hareketli sistemlerde, vb.)

Cihaz

FLIR T650 SC Termal Görüntüleme Cihazı

Teknik özellkleri için tılayınız.

 

Sıcaklık Ölçüm Kayıt Testi

Sıcaklık değişimlerinin ve/veya sıcaklık artış/ azalış hızlarının önemli olduğu sistemlerin kontrol edilmesi, doğrulanması ve ürüne etkilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Cihaz

CURVE X2 Sıcaklık Ölçüm Kayıt Cihazı

Teknik özellikleri için tıklayınız.

 

Baca Gazları Analizi Testi
Brülörlü sistemlerde gerçekleşen yanmanın veriminin belirlenmesi ve ideal yanma için gerekli düzenlemelerin yapılmasında kullanılacaktır. Sistemin uygunluğunun kontrol edilmesinde de kullanılmaktadır.

Cihaz

TESTO 350 Baca Gazları Analiz Cihazı

Teknik özellikler için tıklayınız.

 

İç Ortam Kalitesi Ölçüm Testi

Çalışma ortamında çalışanların verimlerini etkileyen ısı değişimleri, hava akım hızları, nem oranları (hissedilir nem dahil) ve hava kalitesinin belirlenmesidir. İç ortam kalitesinin çalışanlara etkisinin belirlenmesi ve doğru müdahale ile çalışan veriminin arttırılması sağlanmaktadır. Ayrıca ani değişimler ve bu değişimlerin malzemelere etkisi analiz edilerek yorumlanabilmektedir.

Cihaz

TESTO 480 Termal Konfor Test Cihazı

Teknik özellikleri için tıklayınız.

 

İslilik Testi
Brülörlü sistemlerde uygun olmayan yanma veya uygun olmayan yakıt kullanımı nedeniyle oluşan is ölçülmektedir. İs nedeniyle sistemlerin verimleri azalmakta ve bakım maliyetleri artmaktadır.

Cihaz

TESTO 308 İslilik Ölçüm Test Cihazı  

Teknik özellikleri için tıklayınız.

 

Enerji ve Harmonik Analiz Testi
Enerji kalitesi, makine/ekipman ömrü ve maliyetlerin azaltılmasında önemli bir etkendir. Kaliteli enerji için enerjinin kararlı olması, gerilim ve frekansın sabit kalması, güç faktörünün cihazların niteliğine uygunluğu, faz gerilimlerinin dengeli olması, akım ve gerilimdeki harmonik miktarlarının belirli değerlerde kalması önemlidir.

Cihaz

CA 8335 Enerji Harmonik Test Cihazı

Teknik özellikleri için tıklayınız.

Bilgi ve İletişim için;

0212 5218100 Dahili: 4373

aluteamlab@fsm.edu.tr