Nasıl Test Yaptırabilirim?

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi, alüminyum sektörünün ihtiyaç duyduğu temel ve ileri düzeyde test ve ölçüm hizmetleri sunmaktadır. Merkezimizin laboratuvarlar altyapısı ülkemizdeki alüminyum sektörünün güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kurulmuş ve dünyadaki teknolojik gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenmektedir.

Test Laboratuvarları Talep ve Teklif Süreçleri

  • Talepler aluteam@fsm.edu.tr veya aluteamlab@fsm.edu.tr adresine müşteriler tarafından gönderilmektedir. Müşteri talepleri için bir form gerekli olmayıp, müşteriden gelen mail yeterli olmaktadır.
  • Müşteri ücret ve hizmet şartları ile ilgili bilgilendirme telefon, e-posta üzerinden sağlanmaktadır.
  • Müşterinin teklif talebi üzerine Müşteri Cari Kart Bilgilendirme Formu’ nun doldurulması istenmektedir.
  • Müşterinin yazılı teklif istemesi durumunda; ilgili memur “Müşteri Teklif Formu" nu kullanarak teklifi hazırlayıp müşteriye elektronik posta yolu ile göndermektedir. Hazırlanan sözleşme veya teklif, teslim ve teslim sonrası hizmetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından kabul edilirse teste başlanmaktadır.
  • Testler genellikle 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılıp raporu hazırlanmaktadır. Talepte bulunan firmaya ilgili rapor önce e-posta yoluyla gönderilmektedir. Sonrasında matbu ve ıslak imzalı hali firmaya kargo ile gönderilmektedir.
  • Böylece, üretim/analiz talebi ve fiyat teklifi arasında varsa bir uyumsuzluk, işe başlanmadan önce giderilmiş olmaktadır.
  • Müşteri, sözleşmeyi veya teklifi yazılı olarak onaylayıp ve e-posta yolu ile göndermektedir. Müşteriden yazılı onay alınmadığı durumlarda sürece başlanmamaktadır.
  • Teklif içerisinde yapılan her türlü değişiklik veya sapmalar bundan etkilenecek tüm personele ve müşteriye bildirilirmektedir.
  • Teklif içerisinde yer alan şartların belirlenmesi sonrasında müşteriden veya işin durumundan kaynaklanan nedenlerle teklifte değişiklik ihtiyacı çıkarsa veya ilave şartlar istenirse bu şartların sözleşme veya teklife eklenmesi sağlanmakta ve yeni şartları karşılayacak yeni bir teklif yapılmaktadır.

Müşteri tarafından talep edilen yöntemler için Laboratuvar Koordinatörü değerlendirme yapmaktadır. Metodun uygulanabilirliği veya uygulanamayacağı müşteriye e-mail veya yazılı olarak bildirilmektedir.

ALUTEAM'de sunulan test hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek için merkezimizi arayarak laboratuvar birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Bununla ilgili telefon numaramız 0212 521 81 00'ı arayıp 4373 numaralı dahiliyi tuşlayarak bizlere hafta içi 08.30-17.30 saatleri boyunca ulaşabilirsiniz. Alanında uzman mühendislerimizin yönlendirmesi ile hızlıca sonuç alabileceğiniz bu süreç ile ilgili tüm taleplerinizi 7/24 aluteamlab@fsm.edu.tr adresinden de ulaştırabilirsiniz. Linke tıklayarak test faaliyetlerimizin kapsamına ve kullanılan cihaz detaylarına erişebilirsiniz. Ayrıca fiyat listesi ve taleplerinizin hizmet kapsamı için de buraya tıklayabilirsiniz. Bu alanlarda laboratuvarların çalıştığı metot ve cihazlar tanımlanarak teknik özellikleri yayınlamıştır. Bu uygulama ile, talep veya teklif arasındaki herhangi bir farklılık, işe başlanmadan önce giderilmiş olmaktadır.

Genel Bilgilendirme

Laboratuvarımız müşteri ile yapacağı sözleşmelerde sadece sonuç verdiğini sonuçlar ile ilgili herhangi bir yorumu olmadığını bildirir. Ayrıca, bu sözleşmelerde karar kuralı uygulamayacağını da belirtir. 

Eğer Müşteri, deney için bir şartnameye veya standarda uygunluk beyanı talep eder ise  (örneğin geçti/kaldı, tolerans içi/tolerans dışı) uygunluk beyanı verilmeyeceği müşteriye iletilir ve bu konuda müşteriyle ile anlaşmaya varılır.

Müşterinin kabul ettiği teklif  teslim ve teslim sonrası hizmetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlardan sapma, ekleme ve, müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak hizmet için gerekli olan şartları, hizmetin sağlanması kapsamında tedarikçi kullanılacaksa konu ile ilgili bilgileri (tedarikçi ismi, yapılacak çalışma içeriği), istenen deneyle ilgili kullanılacak metotların bilgisi, ilgili standartların bilgisi ve ticari şartları içerir. Müşteri Teklif Formu ile ilgili belirlenmiş olan şartlar eksiksiz ve açıkça tarif edilmiş olup sözleşme içerisinde yapılan her türlü değişiklik veya sapmalar bundan etkilenecek tüm personele ve müşteriye e-mail üzerinden bildirilir. Laboratuvar Koordinatörü tarafından, müşteri ile görüşülerek varsa istenen düzeltmelerin yapılması sağlanır.

Teklif içerisinde yer alan şartların belirlenmesi sonrasında müşteriden veya işin durumundan kaynaklanan nedenlerle teklifte değişiklik ihtiyacı çıkarsa veya ilave şartlar istenirse bu şartların sözleşme veya teklife eklenmesi sağlanır, yeni şartları karşılayacak yeni bir teklif yapılır.